YC02 Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi - Seviye 2GRUP SAYISI:
 12 KİŞİ / 2 EĞİTMEN

SÜRE: 2 GÜN (16 Saat)
 

İçerik:

Bu kursun amacı, iş deneyimi olan personele farklı ve tehlikeli çalışma sahalarında karşılaşacakları yüksekte çalışma ilkelerini öğretmek ve farkındalık yaratmaktır. Eğitime katılan personel yüksekte çalışmanın riskleri, yasal mevzuat, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımı/muayenesi/bakımı, risk analizi gibi temel bilgiler edineceklerdir.
 

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar düşüş durdurma, işe konumlanma, düşüş engelleme (tasmalama) sistemleri hakkında hem teorik hem de pratik beceriler kazanırlar. Ayrıca kullanıcı dostu aletler kullanılarak basit kurtarma senaryoları ve acil kaçış pratiği yapma imkanına sahip olurlar. Eğitim süresince pratiğe ağırlık verilmekte, sahada karşılaşılaşılan farklı senaryolar için çözümler üretilmektedir.

Önkoşul:

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek tıbbi yeterlilik, yüksekte çalışmaya yatkınlık.
 

Kimler Katılabilir:

 • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar
 • Hareketli platform, iskele, vinç, sepetli araç gibi erişim araçlarında çalışanlar
 • Ankraj gibi sabit noktalara bağlı çalışanlar
 • Yatay ya da dikey yaşam hatlarına bağlı kalarak çalışanlar
 • Basit, erişilebilir yerlerde askıda kalan personele kurtarma yapma durumu olanlar 


Eğitim İçeriği & Amaçları:

 • Yüksekte çalışma ilkeleri (Düşüş durdurma, düşüş engelleme/tasmalama, işe konumlanma)
 • Temel yasal mevzuat
 • Risk değerlendirmesi
 • KKD kontrolü
 • Lanyard kullanma
 • Ankraj noktası seçimi
 • Sabit yaşam hatlarını kullanma
 • Geçici yatay ve dikey yaşam hattı kurma ve kullanma
 • Acil durum planlaması
 • Erişilebilir noktada asılı kalmış personeli kurtarma

 

Belgelendirme:

Teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklere uygun "Başarı Belgesi" verilmektedir. Eğitimde hedeflenen başarıyı sağlayamayan katılımcılar için "Katılım Belgesi" düzenlenmektedir.